Nieprzerwana lekcja muzyki

Temat: Dziękuję za kciuki :)
KRUS też wypłaca odszkodowanie. Mówi o tym ustawa z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Wg. ustawy - jednorazowe odszkodowanie, będące świadczeniem z ubezpieczenia wypadkowego, przysługuje z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Wskazane jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu.

Zgłaszacie wypadek w KRUS, zwolnienie lekarskie, przyjeżdzają pracownicy KRUS i sporządzają protokół, robią zdjęcia(zalezy jaki wypadek i gdzie) i czekacie na komisję czy wypadek uznają czy nie - tak skrótowo!


I jeszcze formalności;
a) zgłoszenie wypadek - tata, Wy - telefonicznie, osobiście, email itp. do 6 m-cu macie czas, ale zróbcie to od razu bo:
musicie:
- udostępnić i zabezpieczyć miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
- wskazać świadków wypadku;
- dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
- udzielić informacji/pomocy pracownikowi KRUS, który bedzie sporządzał protokół powypadkowy.
b) jak spełnicie pkt a. to KRUS wszczyna postępowanie i sprawdza czy tata podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku.


Zdrowia dla taty życzę !
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=67398Temat: Zmarnuj sobie życie, idż na studia humanistyczne. Przestroga dla tegorocznych maturzystów i nie tylko.
Ze swojej pensji masz obcinane na swoje konto: emerytura, ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, rente.
Pozostałe część podatku możesz otrzymać w formie zwrotu pod warunkiem, że wychowujesz dzieci.

Rodzice jedynie płacą podatek VAT, a chyba każdy robi zakupy objęte podatkiem VAT ?

Ułamek tego podatku trafia do kasy Unii, ułamek do kasy Twojego miasta, a reszta na konto innych instytucji.

Obecnie rolniczy KRUS otrzymuje mialiardy miesięcznie na wypłatę emerytur dla byłych rolników.
Rolnicy otrzymują kasę w postaci dopłat z naszej międzynarodowej współnej kasy, ale nigdy nie mów, że to nie są pieniądze z naszych podatków.
Jeszcze przyjdzie taki moment, że będziesz dopłacał do działalności zagranicznych rolników.

Śmieszy mnie gadanie, że ktoś tam żyje z zasiłków jeśli cała armia rolników żyje z zasiłków

Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=493985


Temat: Zmarnuj sobie życie, idż na studia humanistyczne. Przestroga dla tegorocznych maturzystów i nie tylko.

Ze swojej pensji masz obcinane na swoje konto: emerytura, ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, rente.
Pozostałe część podatku możesz otrzymać w formie zwrotu pod warunkiem, że wychowujesz dzieci.

Rodzice jedynie płacą podatek VAT, a chyba każdy robi zakupy objęte podatkiem VAT ?

Ułamek tego podatku trafia do kasy Unii, ułamek do kasy Twojego miasta, a reszta na konto innych instytucji.

Obecnie rolniczy KRUS otrzymuje mialiardy miesięcznie na wypłatę emerytur dla byłych rolników.
Rolnicy otrzymują kasę w postaci dopłat z naszej międzynarodowej współnej kasy, ale nigdy nie mów, że to nie są pieniądze z naszych podatków.
Jeszcze przyjdzie taki moment, że będziesz dopłacał do działalności zagranicznych rolników.

Śmieszy mnie gadanie, że ktoś tam żyje z zasiłków jeśli cała armia rolników żyje z zasiłków

Ręce mi opadły. Nie chce mi się z Tobą gadać.

Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=493985


Temat: Zus Krus... a może własna kieszeń?
zastanawialiście się kiedyś ile z waszych wypłat idzie na zus,ubezpieczenie zdrowotne ect? i co się z tymi pieniędzmi dzieje? Teoretycznie pracuję,płacę nie małe składki.... chciałbym mieć zapewnioną emeryturę,godziwą opiekę medyczną i inne dyrdymały...tyle teoria w praktyce?

Emerytura... ilu z nas jej dożyje?
opieka medyczna? praktycznie wszędzie trzeba płacić,nie ma terminów badania dodatkowe płatne,regeneracja siekaczy w otworze gębowym...płatna

za co więc ja tyle miesięcznie płacę?

tak z ostatniego miesiąca:

ubezpieczenie zdrowotne 274.11
ubezpieczenie emerytalne 344.48
ubezpieczenie rentowe 52.94
ubezpieczenie chorobowe 86.47

ubezpieczenie indywidualne (tu płacę sobie sam) 65.00

do tego dochodzi jeszcze zus.... coś około 500pln.... i tak co miesiąć

chciałbym mieć możliwość rezygnacji z zusu i wszystkich tych ubezpieczeń,nawet gdybym wykupił sobie jakieś mega wypaśne ubezpieczenie prywatnie to nie przekroczy ono 200pln emerytury i tak nie doczekam,bo przy dzisiejszym tempie życia to jak nie zginę w wypadku to zabije mnie zawał przed 50-tką. W razie nowotworu lepiej jest chyba kupić sobie fiolkę Pawulonu bo nie będzie już limitów w NFZ


polityka państwa,emigracja zarobkowa,wirtualny kryzys sprawiły że dziś zusowi brakuje ok 70ml pln rocznie na bieżące emerytury a co dalej?


nie chce żeby mi państwo zapewniało cokolwiek za moje pieniądze...chce je dla siebie
Źródło: nasze.krapkowice.net/viewtopic.php?t=197


Temat: debata Tusk/Kaczyński
I tu lezy pies pogrzebany, moja droga Agnieszko, że Krus nie wymaga reformy, tak jak ZUS. Był nawet taki pomysł, by system zusowski zrobić na wzór krusowskiego. To, że on "wymaga reformy" sprowadza sie do praktyki a nie teorii, tzn. system nie dziąła, bo rolnicy nie płaca składek, ziemia jest droga, ale nikt się nie odważy takiemu rolnikowi-dłużnikowi sprzedać ziemi, nie w tym kraju. A rolnik nie płąci składek, bo i tak jest ubezpieczony i em,eryturę dostanie. Tylko w minimalnej wysokości, bo do śmierci będzie z brona po polu latać, zamiast ziemię młodszemu przekazac lub chociaż sąsiadowi wydzierżawic. Ale to w sumie dla Państwa taniej A wszyscy przedsiębiorcy się modlą, azeby dostać się do Krusu i nie płacić zusu...
Tylko że problem jest taki, że na ubezpieczeniach społecznych mało kto się zna, a sam Kaczyński (z tym że nie pomne który, a sprawdzać mi się nie chce chyba Jarosław), jako osoba posiadająca doktorat z prawa pracy i ubezpieczęń społecznych myli ubezpieczenia zdrowotne z chorobowym z emerytalnym i rentowym. To jak mają się wypowiadac o tym publicznie, jak wiedzą, ze instytucja istnieje i nic więcej. Ja jestem prawniekiem, na ubezpieczeniach społeznych się trochę znam, bardziej mój mąż, kóry w krusie pracuje - ta instytucja wymaga reformy jak kazdy inny urząd, gdzie pracowników jest o 30% za dużo, a i tak wspominają z rozrzewniem czasu pracy w zusie (bo wszyscy pracownicy krusu pierwotnie przysli z zusu), kiedy nic się nie robiło, przeleciało wszystkie sklepy okoliczne, zrobiło zakupy a w piatek jeszcze imprezę w pracy.
Mój mąż urzędnik efektywnie pracuje średnio ok 3 godzin dziennie, jak sądzę, nie wiecej. A my za to płacimy z naszych podatków.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=48984


Temat: System ubezpieczeń społecznych
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym ubezpieczeń społecznych jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

W Polsce realizacją przepisów o ubezpieczeniach społecznych zajmuje się:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - dla pracowników najemnych oraz ludności utrzymującej się z pozarolniczej działalności gospodarczej;
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - dla ludności utrzymującej się z rolniczej działalności gospodarczej.
Ubezpieczenia społeczne dzielimy na:

Ubezpieczenia emerytalne – polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny.
Ubezpieczenia rentowe – polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty w okresie wyznaczonym przez specjalną komisję np. osobom niezdolnym do pracy.
Rozróżniamy rentę:
inwalidzką - z tytułu niezdolności do pracy,
szkoleniową - dodatek do renty inwalidzkiej na przekwalifikowanie,
rodzinną - jeśli osoba która zmarła pobierała lub była uprawniona do emerytury bądź renty. Mogą ją otrzymywać:
wdowy/wdowcy,
sieroty, (dodatkowe zasiłki dla sierot całkowitych)
rodzice
Ubezpieczenia chorobowe – polegają na wypłacie określonej kwoty w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie,
Ubezpieczenia wypadkowe – polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Systemy ubezpieczeń społecznych [edytuj]
Metoda gromadzenia kapitału na świadczenia społeczne jest determinowana przez system ubezpieczeń, wybrany w danej instytucji. Wyróżnia się dwa podstawowe systemy:

System kapitałowy - pracownik przez cały czas swojej aktywności zawodowej odkłada składki, które są lokowane na oprocentowanych rachunkach bankowych. Po przejściu na emeryturę pracownik może dysponować całym kapitałem wraz z odsetkami, lub tylko comiesięcznymi świadczeniami pochodzącymi z odsetek od kapitału, wypłacanymi dożywotnio. Po śmierci kapitał może być dziedziczony przez rodzinę pracownika.
System redystrybutywny (repartycyjny) - składki pracownika trafiają do wspólnej puli, z której wypłacane są na bieżące świadczenia dla osób, którym one przysługują w danym momencie. Po przejściu na emeryturę świadczenia są wypłacane ze składek osób płacących je w danym momencie. Po śmierci ubezpieczonego ich wypłacanie jest wstrzymywane, zaś suma składek wpłaconych przez pracownika kontynuuje cyrkulację w systemie.
Systemy kapitałowe są znane już od XVI wieku, gdy były stosowane w różnego rodzaju cechach i stowarzyszeniach branżowych. W wielu krajach europejskich już od XVII wieku stosowano lokaty bankowe jako formę zabezpieczenia przyszłości niepełnoletnich dzieci lub osób w podeszłym wieku. Obecnie do ich obsługi są wykorzystywane głównie fundusze oparte o bezpieczne instrumenty inwestycyjne.

Systemy redystrybutywne są wrażliwe na chwilowe zachwiania koniunktury gospodarczej oraz długotrwałe trendy demograficzne. Przewidywany kryzys czysto redystrybutywnego systemu emerytalnego w Polsce był główną przyczyną reformy systemu ubezpieczeń społecznych w 1999 roku.

Przykładem systemu redystrybutywnego w Polsce jest I Filar emerytalny realizowany przez ZUS, przykładem systemu redystrybutywno-kapitałowego - II Filar emerytalny realizowany przez OFE.


Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1256


Temat: becikowe i czy coś jeszcze???
Więc tak jest jeżeli oboje pracujecie i opłacane macie składki w ZUS-ie:
1. Przysługuje wam jednorazowa zapomoga z UG (beznadziejnie się to nazywa, ale nich im będzie) w wysokości 1000 zł.
2. Jeżeli dochód nie przekracza mniej więcej 504 zł na osobę w rodzinie przysługuje wam zasiłek rodzinny a w nim dodatek z tyt. urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł (gminy mogą zmieniać wysokość tego dodatku). (Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne to bodajże kwota ta wynosi 580 zł na osobę w rodzinie)
3. Jeżeli macie opłacane dobrowolne składki z pracy np. do PZU czy innej firmy ubezpieczeniowej to także przysługują wam pieniądze. To już zależy od tego jak pracodawca wynegocjował warunki ubezpieczenia w PZU czy innej firmie. Tego należy dowiedzieć się w kadrach. Mój mąż w pracy ubezpieczony jest w PZU (od września) i kadrowa mu powiedziała, że wyjdzie też ok. 1000 zł). Należy się też dowiedzieć w kadrach czy osobno np. po te 1000 zł dostaniesz Ty i żona. Może być też tak, że opłacając ubezpieczenie dobrowolne w PZU czy innej firmie akurat w Twojej firmie czy żony nie ma opcji dodatku finansowego za urodzenie się potomstwa.

Jeśli kobieta pracuje natomiast jako rolnik (czyli opłaca KRUS) dostaje ok. 2000 zł, lecz nie pamiętam dokładnie jak się nazywa ta forma pieniężna z KRUS-u. Nie wiem także, czy jeżeli żona pracuje na zasadach ZUSu a mąż KRUSu to czy jemu należą się te pieniądze.


Może dodam jeszcze, iż należy pamiętać o daniu zaświadczenia do kadr, iż jest się w ciąży, ponieważ w razie L4 wypłaca się 100% chorobowego a nie 80% jak w przypadku zwykłego chorobowego.
Jeśli kobieta jest w ciąży na chorobowym ponad bodajże 180 dni może starać się o świadczenie z ZUS-u, ale o tym już nie jestem na bieżąco, więc jeśli tak jest u Was to dowiedzcie się w ZUSie.
Mam nadzieję, że zrozumiale napisałam to wszystko

Dodaję ściągnięte z BIP z gminy Olszanka:
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA


Wszystkie rodziny, w których przyjdzie na świat dziecko lub większa liczba dzieci, mają prawo do świadczenia wynoszącego 1000 zł na każde z nich.
Świadczenie to będzie przysługiwało ojcu lub matce dziecka albo jego opiekunowi prawnemu, niezależnie od ich dochodu. Nie zostanie ono jednak wypłacone automatycznie.
Aby otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ojciec lub matka dziecka (albo jego opiekun prawny) będzie musiał złożyć wniosek o to świadczenie. Wniosek ten trzeba złożyć w Urzędzie Gminy w Olszance.
Wniosek trzeba złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Ustawa przewiduje, że jeśli zostanie on złożony później, gmina pozostawi go bez rozpatrzenia.

Niezbędne dokumenty do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenie się dziecka:

• kserokopia dowodu osobistego matki i ojca dziecka,
• kserokopia aktu urodzenia dziecka,
• poświadczenie na kserokopii aktu urodzenia dziecka o zameldowaniu na terenie gminy Olszanka (pok. nr 5)
• Jeżeli jeden z rodziców jest zameldowany na terenie innej gminy zaświadczenie o nie pobraniu przez niego zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.


Niezbędne dokumenty do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Z A S I Ł E K R O D Z I N N Y
• Kserokopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
• Kserokopię odpisu aktu urodzenia dziecka (dzieci)
• Zaświadczenie o dochodach za 2007r. wspólne z małżonkiem
• Zaświadczenie o wielkości posiadanego lub nieposiadanego gospodarstwa rolnego w 2004r.
• Zaświadczenie ze szkoły w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
• Jeżeli jeden z rodziców jest zameldowany na terenie innej gminy zaświadczenie o niepobieraniu przez niego świadczeń rodzinnych,
• Jeżeli wnioskodawca zmienił płatnika świadczeń rodzinnych: zaświadczenie o pobraniu ostatniego zasiłku rodzinnego

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

• Zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym oraz o okresie, na jaki urlop został udzielony
• Zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
• Zaświadczenie organu, emerytalno rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
• Kserokopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub,
• Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:
1. Urodzenie dziecka,
2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3. Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
4. Samotnego wychowania dziecka,
4a Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
5. Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego,
6. Rozpoczęcie roku szkolnego,
7. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=9834